Monitorovanie

Riešenia pre monitorovanie

 
 
GeoMoS
 

Leica GeoMoS

Každý projekt na monitorovanie má svoje špecifické požiadavky pre merané veličiny a ich presnosť. Preto firma Leica vyvinula komplexné riešenie. Leica GeoMoS softvér ponúka vysoko flexibilný automatický systém na monitorovanie deformácií a posunov, ktorý je schopný kombinovať geodetické, geotechnické a meteorologické senzory tak, že je ho možné použiť pre všetky typy monitorovacích projektov.

 
GeoMooS Web
 

Leica GeoMoS Web

GeoMoS Web je riešenie založené na webhostingu, pomocou ktorého máte prístup k výsledkom prostredníctvom štandardného webového rozhrania.

 
GeoMoS Adjustments
 

Leica GeoMoS Adjustment

Konštrukcia staveniska, tunelov, baní, priehrad, lomov – kdekoľvek potrebujete vysoko precízne a overené informácie o pohybe objektov. Leica GeoMoS Adjustment vám umožní robiť rozhodnutia založené na štatisticky optimalizovaných a overených údajoch.

 
Leica Nivel 200
 

Leica Nivel 200

Leica Nivel 210/Nivel 220 umožňuje súčasné meranie veľkosti sklonu, smerového priebehu sklonu a teploty na optoelektronickom princípe.

 
Leica GMX902 Series
 

Leica GMX902 Series

Leica GMX902 Series sú prijímače GPS,GLONASS a Galileo signálu. Sú špeciálne skonštruované pre monitorovanie na pohyb senzitívnych stavieb (mosty, bane, výškové budovy) ale aj neobvyklých prírodných objektov (vulkanické svahy).
 
Leica GMX901
 

Leica GMX901

Leica GMX901 je kompaktný a robustný jedno frekvenčný prijímač navrhnutý špecialne pre monitorovacie aplikácie. Na pohyb senzitívne objekty ako priehrady, kameňolomy, povrchové bane tak môžu byť monitorované nepretržite 24 hodín.
 
Leica GNSS Spider
 

Leica GNSS Spider

GNSS Spider je integrovaný softvér pre centrálnu kontrolu a ovládanie GNSS referenčných staníc a sietí. GNSS Spider je modulárny a stupňovateľný. Môže byť upravený tak, aby vyhovoval rôznym GNSS merania, seizmickým alebo konštrukčným monitorovacím aplikáciám.
 
Leica GNSS Spider QC
 

Leica GNSS Spider QC

GNSS Spider je integrovaný softvér pre centrálnu kontrolu a ovládanie GNSS referenčných staníc a sietí. GNSS Spider je modulárny a stupňovateľný. Môže byť upravený tak, aby vyhovoval rôznym GNSS merania, seizmickým alebo konštrukčným monitorovacím aplikáciám.
 
Leica Cross Check
 

Leica Cross Check

Leica CrossCheck je služba založená na webhostingu. Umožňuje pre GPS/GNSS referenčnú sieť súradnicovú kalkuláciu, monitorovanie integrity a deformácie siete. Špecializovaný tím z Leica Geosystems pretavil informácie z vašich meraní do softvéru, ktorý ponúka vysokopresné odhady súradníc a posunov.
 
Leica M-Com
 

Leica M-Com

Série Leica M-Com sú prvé kompaktné plug & play riešenia pre komunikáciu pri monitorovaní.
 
ATHENA Program
 

ATHENA Program

Program ATHENA je špeciálny program zostavený pre vysoké školstvo a neziskové organizácie, pričom jej cieľom je uvedenie najnovšej GNSS a monitorovacej technológie pre akademickú a výskumnú spoločnosť.
 
Monitorovanie na Slovensku
 

Monitorovanie na Slovensku

Články, použitie a ukážky ....
 
Amberg Geotechnics
 

Amberg Geotechnics

Nová softvérová aplikácia Amberg Geotechnics je nepostrádateľný nástroj pre geodetov a geotechnických inžinierov pracujúcich na výstavbe podzemných projektov. Komplexné softvérové riešenie umožňuje efektívne, cenovo úsporné automatizované meranie a vyhodnotenie deformácií a sadaní v tunelovej konštrukcii rovnako dobre ako pri prevádzkovej údržbe.
 
Monitorovanie
Monitorovanie

Už nie je dôležité či potrebujete sledovať pohyb sopečného svahu, konštrukcie mosta alebo priehradného múru. Nezáleží už na tom či potrebujete merať, analyzovať a vyhodnocovať objekty prírodného charakteru alebo vyrobené ľudskou rukou. Monitorovací systém od Leica Geosystems vám odteraz ponúka správne riešenie pre všetky typy úloh.

© Geotech Bratislava 2008