Softvér

Prehľad inžinierských a geodetických softvérových riešení

 
 
Leica Geo Office
 

Leica Infinity

Leica Infinity je softvér s užívateľsky priateľským prostredím, ktorý umožňuje spracovať všetky 3D dáta zaznamenané v teréne (meranie z totálnej stanice/GNSS prijímača/nivelačného prístroja, fotografie, skeny).
 
Leica Geo Office
 

Softvér pre drony, UAS a letecké kamery

Komplexné softvérové riešenie pre spracovanie a analýzu fotogrametrických dát hrá významnú úlohu pri dosiahnutí vysokej presnosti a produktivity.
 
Leica Geo Office
 

Softvér pre laserové skenery

Softvérové riešenia pre komplexné spracovanie, vyhodnotenie, modelovanie a editáciu naskenovaného mračna bodov.
 
Amberg Geotechnics
 

Softvér pre tunely a železnice

Efektívne softvérové riešenia pre zameranie, vytýčenie a monitoring tunelov, železničných tratí a priľahlých objektov.
 
ELCOVISION 10
 

Softvér pre monitoring stavieb a zosuvných území

Vysoko flexibilný automatický systém na monitorovanie deformácií a posunov, ktorý je schopný kombinovať geodetické, geotechnické a meteorologické senzory tak, že je ho možné použiť pre všetky typy monitorovacích projektov.
 
Softvér
Softvér

Softvér tvorí dôležitú súčasť geodetického produktového balíka. Leica Geosystems ponúka široký rozsah softvérových riešení, nadväzujúcich na meracie prístroje na zabezpečenie maximálnej produktivity od zberu dát v teréne až po konečnú prezentáciu údajov..

© Geotech Bratislava 2008