.
  SLUŽBY
.
GEOTECH Bratislava má od r.1999 zavedený systém kvality ISO9002 na predaj a servis geodetických prístrojov. V r. 2002 po vykonaní pravidelného auditu zaviedol Geotech systém kvality STN EN ISO 9001:2001. Geotech poskytuje tieto služby:
Autorizovaný servis Kalibrácie Požičovňa meracej techniky
. . .
O Geotechu, referencie, ISO