Vyhľadávač vedenia DIGICAT 100 / 200

Bezpečná a rýchla lokalizácia podzemných vedení

E-shop
 
DIGICAT  

Lokalizovať podzemné vedenia a potrubia s prístrojmi DIGISYSTEMS je jednoduchá a rýchla úloha. Prístroje zvyšujú vašu bezpečnosť na stavbe a šetria vašu námahu a peniaze.

 
Prístrojmi zo systému DIGISYSTEM môžete postupne získať údaje o polohe, ale aj o hĺbke všetkých podzemných zariadení a to pomocou pasívnych a aktívnych módov. Dokážete takto lokalizovať telekomunikačné, televízne, elektrické vedenia a s príslušenstvom aj plastové a kameninové potrubia. Pri prechode nad vedením prístroj vydá výrazný zvukový signál.

DIGICAT 100
 

DIGICAT 100

Používa sa na vyhľadávanie živých elektrických (kovových) káblov, ktoré vysielajú signály. So signálovým generátorom DigitexTM získate informácie aj o polohe neživých elektrických káblov.
 
DIGICAT 100
 
DIGICAT 200
 

DIGICAT 200

Používa sa rovnako ako predchádzajúci typ na vyhľadávanie živých elektrických (kovových) káblov, ktoré vysielajú signály. So signálovým generátorom DigitexTM získate informácie aj o polohe neživých elektrických káblov a okrem toho aj informáciu o hĺbke uložených vedení.
 
DIGICAT 200
 
DIGICAT 200 GIS
 

DIGICAT 200 GIS

Tento model navyše oproti predchádzajúcemu modelu DIGICAT 200 v prepojení s GPS zaznamená aj absolútnu polohu v súradniciach X, Y, Z.
 
DIGICAT 200 GIS
 
DIGITEX  

DIGITEX

Signálový generátor – vytvára okolo seba elektromagnetické pole a pomocou neho a špecifických frekvencií získate presné výsledky o polohe neživých káblov a v spojení s ďalším príslušenstvom informácie o konkrétnych Vami vybraných vedeniach. Pozrite si prezentáciu.
 
DIGITEX
 
DIGITRACE  

DIGITRACE

Sieťový indikátor spolu s príslušenstvom umožňuje hľadanie plastických trubiek, hlinených odvodňovacích kanálov a ostatných nekovových potrubí.
 
 
   

APLIKÁCIE

 
Lokalizácia živých vedení (pasívny mód)  

Lokalizácia živých vedení (pasívny mód)

Živé vedenia vysielajú do svojho okolia elektrické alebo rádiové signály. DIGICAT dokáže tieto signály zachytiť, spracovať a vyhodnotiť a takto lokalizovať všetky živé vedenia nachádzajúce sa do hĺbky 3 m pod zemou. Pri prechode nad vedením prístroj vydá výrazný zvukový signál, vedenie vyznačte signalizačnou farbou alebo dreveným kolíkom.

 
Lokalizácia živých vedení (pasívny mód)
 
Lokalizácia a určovanie hĺbky vedení (indukčný mód- aktívny mód)  

Lokalizácia a určovanie hĺbky vedení (indukčný mód- aktívny mód)

Spolu s DIGITEXOM, ktorý zavedie signál aj do neživých káblov jednoduchým položením na prehľadávané miesto , dokážete lokalizovať aj neživé káble a okrem toho určiť aj hĺbku vedení, ktoré sa nachádzajú do 3 m pod povrchom (len DIGICAT 200).

 
Lokalizácia a určovanie hĺbky vedení (indukčný mód- aktívny mód)
 
Lokalizácia konkrétneho vedenia pomocou DIGITEX + Signálne kliešte  

Lokalizácia konkrétneho vedenia pomocou DIGITEX + Signálne kliešte

1 koniec svorky sa zasunie do DIGITEXU, ktorý generuje signál a druhá časť – kliešte sa zapnú okolo vodiča, ktorého priebeh potrebujeme lokalizovať. DIGITEX zavádza signál do vodiča a pomocou DIGICATu sa tento vodič vyhľadáva. Takto je možné vyhľadávať aj káble pod vysokým napätím.

 
Lokalizácia konkrétneho vedenia pomocou DIGITEX + Signálne kliešte
 
   

Lokalizácia konkrétneho vedenia pomocou DIGITEX + Signálna svorka

Ak potrebujeme vyhľadať jednolinkové káble, optiku alebo plastové potrubia – červený krokodíl sa zapne priamo na kábel – príp. vodiaci drôt pri optike a čierny krokodíl sa pripne na uzemňovaciu tyč alebo hromozvod. Opäť sa pomocou DIGICATU lokalizuje konkrétny pripnutý vodič.

 
Lokalizácia konkrétneho vedenia pomocou DIGITEX + Signálna svorka
 
Lokalizácia vedení vychádzajúcich z budov pomocou DIGITEX + zásuvkový set  

Lokalizácia vedení vychádzajúcich z budov pomocou DIGITEX + zásuvkový set

Je to špeciálne príslušenstvo, ktoré sa využíva hlavne pri lokalizácií vedení vychádzajúcich z budovy. Zásuvkový set sa zasunie do zásuvky a druhý koniec do DIGITEXU, ktorý vytvára signál. Vedenia sa lokalizujú okolo budovy.

 
Lokalizácia vedení vychádzajúcich z budov pomocou DIGITEX + zásuvkový set
 
Lokalizácia konkrétneho vedenia pomocou DIGITRACE + Digi Mouse  

Lokalizácia konkrétneho vedenia pomocou DIGITRACE + Digi Mouse

Pri plastových potrubiach sa na lokalizáciu používa DIGITRACE s na konci upevnenou DIGIMOUSE. Vlákno sa vsúva do potrubia a na povrchu sa vyhľadáva priebeh potrubia pomocou DIGIMOUSE, ktorá generuje signál.

 
Lokalizácia konkrétneho vedenia pomocou DIGITRACE + Digi Mouse
 

Technická špecifikácia:

technicka specifikacia


 

© Geotech Bratislava 2008